Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

01.12.2016- ZP/US/78/16/NDOK

 Usługa doradztwa prawnego w sprawie zwrotu nadpłaty składek i uzyskania dotacji z ZUS w celu uzyskania optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i wygenerowanie oszczędności, aż do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego przedsięwzięcia objętego doradztwem prawnym, w tym, jeśli będzie konieczne, usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami właściwymi w powyższym zakresie

06.12.2016- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 07.12.2016 GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

01.12.2016-ogłoszenie

01.12.2016- zał. nr 1 formularz oferty

01.12.2016- zał.nr 2 oświadczenie

01.12.2016- zał. nr 3 wykaz usług

01.12.2016- zał nr 4 projekt umowy

 08.12.2016- unieważnienie