Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

12.03.2014r. – ZP/PN/21/14/LZT

Usługa przeinstalowania posiadanego przez Zamawiającego

przyspieszacza (akceleratora) wieloenergetycznego Clinac 2100

CD Silhouette nr ser. 063 produkcji firmy Varian Medical Systems

wraz z wyposażeniem z siedziby Zamawiającego we Wrocławiu

do Filii Zamawiającego w Legnicy, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

Załączniki: