Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

12.09.2014 – ZP/128/ETE/BU/14

Jednorazowa usługa przeglądu okresowego i konserwacji (zwanej dalej „usługą serwisową”) dla urządzenia zainstalowanego w Pracowni Tomografii Komputerowej w bud B, w Dolnośląskim Centrum Onkologii  (Tomograf komputerowy Typ SOMATOM Sensation Open + Wizard):

ZAŁĄCZNIKI: