Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

12.12.2013 – ZP/352/LPE/BU/13

                   Sukcesywną dostawę:

                   Zadanie nr 1 –  środka odkażającego do rąk ,

                 Zadanie nr 2  – środka dezynfekcyjnego do endoskopów

ZAŁĄCZNIKI: