Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

13.04.2017- ZP/PN/31/17/IEL/JHP

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 28.04.2017 10/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 04.05.2017 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 05.05.2017  09:00/09:15

OGŁOSZENIA

13.04.2017 ogłoszenie o zamówieniu

20.04.2017 zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.04.2017 SIWZ

13.04.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-1

13.04.2017 zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-2

13.04.2017 załącznik-nr-3-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-1

13.04.2017 zalacznik-nr-4-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-2

13.04.2017 zalacznik-5-wykaz-uzywanych-numerow

13.04.2017 zalacznik-nr-6-formularz-oferty

13.04.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie-wykonawcy

13.04.2017 zalacznik-nr-8-projekt-umowy-zadanie-nr-1

13.04.2017 zalacznik-nr-9-projekt-umowy-zadanie-nr-2

13.04.2017 zalacznik-nr-10-wykaz-dostaw

20.04.2017 zmiana-terminu

25.04.2017 odp-nr-1

25.05.2017 skan-zasw-us

25.04.2015 regulamin-udostepnienia-polaczenia-vpn

25.04.2015 modyfikacja-siwz

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-1

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-2

25.04.2017 modyfikacja-zalącznika-nr-3-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-1

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-4-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-2

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-6-formularz-oferty

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-8-projekt-umowy-zadanie-nr-1

25.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-9-projekt-umowy-zadanie-nr-2

25.04.2017 zmiana-ogloszenia-telefony

26.04.2017-odp-nr-2

27.04.2017 odp-nr-3

27.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-zad-2

27.04.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-4-opis-przedmiotu-zamowienia-zad-2

27.04.2017 zmiana ogłoszenia

28.04.2017-odpowiedź

28-04-2017- zmodyfikowany załącznik nr 4-opis przedmiotu zamówienia zad. 2

04.05.2017 informacja

04.05.2017 informacja-nr-2

05.05.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBÓR

17.05.2017 wybor-polkomtel-pakiet-nr-12