Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

14.03.2014 – ZP/PN/92/13/ETE

Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego/

wykonawczego przebudowy Pracowni Endoskopii w budynku H

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 .

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

03 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

04 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

08 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

Załączniki: