Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

14.04.2016- ZP/PN/20/16/IEI

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

14.04.2016- ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ
Zał nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał nr 2 – Zestawienie asortymentowo-ilościow0-cenowe
Zał nr 3- Formularz oferty
Zał nr 4- Oświadczenie Wykonawcy z art. 22
Zał nr 5- Oświadczenie Wykonawcy z art. 24
Zał nr 6- Wykaz usług
Zał nr 7 – Wykaz narzędzi
Zał nr 8- Projekt umowy

WYBÓR

26.04.2016- wybór