Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

14.07.2016 ZP/PN/54/16/LA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 29.08.2016 GODZINA 09:00/09:15

ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII Z PODZIAŁEM NA 19 ZADAŃ.

14.07.2016 ogłoszenie o zamówieniu wysłane

19.07.2016 opublikowane ogłoszenie

05.08.2016 zmiana ogłoszenia

19.07.2016 SIWZ

19.07.2016 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

19.07.2016 Załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

19.07.2016 załącznik nr 2- formularz oferty05.08.2016 zmiana ogłoszenia

19.07.2016 załącznik nr 3 Oświadczenie-z-art.-22

19.07.2016 załącznik nr 4 Oświadczenie-z-art.-24

19.07.2016 załącznik nr 5 projekt umowy MM

19.07.2016 Załącznik nr 6 wykaz wadium

19.07.2016 Załącznik nr 7 wykaz polisa

05.08.2016 odp. nr 1

05.08.2016 Modyfikacja SIWZ

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

05.08.2016 załącznik nr 2- formularz oferty

05.08.2016 MODYFIKACJA załącznik nr 3 Oświadczenie-z-art.-22

05.08.2016 MODYFIKACJA załącznik nr 4 Oświadczenie-z-art.-24

05.08.2016 Modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy MM

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 6 wykaz wadium

05.08.2016 Modyfikacja Załącznik nr 7 wykaz polisa

zbiorcze zestawienie ofert 54_16_LA

01.09.2016 wybór pakiet nr 3

09.09.2016 wybór pakiet nr 2

12.09.2016 wybór zadania 4,6,20,21

13.09.2016 WYBÓR CAŁOŚĆ