Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

15.01.2015r. – ZP/PN/82/14/EI

Usługi informatyczne w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługa sieci telekomunikacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w Filii w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5.

Załączniki: