Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

15.04.2016-ZP/PN/33/16/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18 F CHOLINA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

15.04.2016 OGŁOSZENIE

20.04.2016- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

zał. nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2- formularz oferty

20.04.2016 zmieniony zał. nr 2- formularz oferty

zał. nr 3- oświadczenie art. 22

zał. nr 4- oświadczenie art. 24

zał. nr 5- projekt umowy

21.04.2016- zmieniony zał. nr 5- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

20.04.2016- odpowiedź na pytania

21.04.2016- odpowiedź na pytania

UNIEWAŻNIENIE

26.04.2016UNIEWAZNIENIE