Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

15.05.2017- ZP/PN/35/17/LNP/RK

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 39 PAKIETÓW

 

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WZGLĘDEM PODANEGO W OGŁOSZENIU NA 27.06.2017 GODZ. 10.00/10.15. Powyższa zmiana wynika z opóźnienia w udostępnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie zostało opublikowane 12.05.2016. Specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego 3 dni później, tj. 15.05.2017.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 06.07.2017 GODZ. 10.00/10.15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 13.07.2017 GODZ. 10.00/10.15

 

OGŁOSZENIE

15.05.2017-OGŁOSZENIE ojs091-179644-pl

21.06.2017- zmienione ogłoszenie 2017-ojs117-234754-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15-05-2017-siwz

27-06-2017- zmodyfikowana siwz

15-05-2017-zal-nr-1-arkusz-asortymentowo-ilosciowo-cenowy

27-06-2017- zmodyfikowany zał. nr 1 arkusz asortymentowo- ilościowo- cenowy

15-05-2017-zal-nr-1a-wykaz-probek

27-06-2017- zmodyfikowany zał. nr 1a wykaz próbek

15-05-2017-zal-nr-1a-wykaz-wadium

27-06-2017- zmodyfikowany zał. nr 1b wykaz wadium

15-05-2017-zal-nr-2-formularz-oferty

15-05-2017-zal-nr-3-jednolity-europejski-dokument-zamowienia

15-05-2017-zal-nr-4-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

15-05-2017-zal-nr-5-wykaz-dostaw

15-05-2017-zal-nr-6-projekt-umowy

27-06-2017- dodany zał. nr 6a projekt umowy użyczenia pakiet 23

27-06-2017-zmodyfikowany zał. nr 6 projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

27-06-2017-odpowiedź

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17.07.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.07.2017- KOREKTA ZADANIE 34

04.08.2017- korekta ZADANIE 34

WYNIK POSTĘPOWANIA:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PAKIET 3,4,5,6,8,9,16,23,25,26,30,32,33,39, )
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PAKIET 1A,2,10,11,12,15,17,22,24,29,35,36,37)

informacja-o-wyniku-postepowania-16-08-2017

informacja-o-wyniku-postepowania-16-08-2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PAKIET 1, 18, 20, 21, 27, 28, 31)

informacja-o-wyniku-postepowania-18-08-2017-pak-1182021272831

informacja-o-wyniku-postepowania-18-08-2017-pak-1182021272831

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY pAKIET 13 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PAKIET 7:

informacja-o-wyniku-postepowania-18-08-2017-pakiet-7-i-13

informacja-o-wyniku-postepowania-18-08-2017-pakiet-7-i-13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PAKIET 14 I 19:

informacja-o-wyniku-postepowania-21-08-2017-pak-14-i-19

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERT PAKIET 34 I 38:

informacja-o-wyniku-postepowania-24-08-2017-pak-34

informacja-o-wyniku-postepowania-24-08-2017-pak-38