Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

15.11.2016 ZP/PN/73/16/LZT

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO UNIERUCHOMIENIA PACJENTÓW PLANOWANYCH DO RADIOTERAPII W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY:

PAKIET NR 1-MASKI UNIERUCHOMIAJĄCE DO STEREOTAKSJI

PAKIET NR 2

A.INDYWIDUALANE PRÓŻNIOWE PODPÓRKI POD GŁOWĘ DO UNIERUCHAMIANIA W OBSZARZE GŁOWY I SZYI

B. POMPA DO INDYWIDUALNEJ PRÓŻNIOWEJ PODPÓRKI POD GŁOWĘ

15.11.2016 ogloszenie-o-zamoieniu-maski

15.11.2016 SIWZ

15.11. 2016 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

15.11.2016 Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 1 i 2

15.11.2016 Załącznik Nr 3 – Formularz OFERTY

15.11.2016 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

15.11.2016 Załącznik nr 5A- Projekt umowy pakiet nr 2

15.11.2016Załącznik-Nr-5-Projekt-umowy pakiet nr 1

24.11.2016 -zbiorcze-zestawienie-ofert-

08.12.2016 wybór-pakiet-nr-1

16.12.2016 wybor-pakiet-nr-2