Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

16.03.2016r. – ZP/PN/13/16/ETE

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na 5 pakietów:

Pakiet nr 1 – branża sanitarna,

Pakiet nr 2 – branża elektryczna,

Pakiet nr 3 – branża mechaniczna,

Pakiet nr 4 – branża stolarska,

Pakiet nr 5 – branża budowlana.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 marca 2016r. godz. 9:00/9:15.

UWAGA: Zamawiający uściśla termin składania i otwarcia ofert na dzień 25 marca 2016r. godz. 9:00/9:15.

16.03.2016r. – Ogłoszenie

Załączniki: