Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

16.07.2014r – ZP/PN/52/14/LOBO

Sukcesywna dostawa protez ( implantów) piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 5 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29 lipca 2014r. godz. 9:00/9:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01 sierpnia 2014r. godz. 9:00/9:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04 sierpnia 2014r. godz. 09:00/09:15.

ZAŁĄCZNIKI: