Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

16.12.2014r – ZP/PN/78/14/LA

UWAGA: Modyfikacja zapisów oraz zmiana terminu składania ofert na 12.02.2015 r. do godz. 9:00.

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – 601 zadań

ZAŁĄCZNIKI: