Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

16.12.2015r. – ZP/PN/91/15/LZT

Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 3 kwartale 2015r.) wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do brachyterapii (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05 LUTY 2016r. GODZ. 10:00/10:15.

Załączniki: