Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

16.12.2016 -ZP/PN/87/16/IEL

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych z podziałem na dwa zadania na potrzeby Breast Unit w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 10.02.2017 GODZ. 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 13.02.2017 GODZ. 10:00/11:00

OGŁOSZENIE

16.12.2016- ogłoszenie wysłane

21.12.16- ogłoszenie opublikowane

20-01-2017-zmiana-ogłoszenia

27.01.2017-zmiana ogłoszenia

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

21-12-16-siwz

27.01.17-zmieniona siwz

21-12-16-zal-nr-1a-opis-przedmiotu-zamowienia-specyfikacja-techniczna-zadanie-1

27.01.17-zmieniony zał.nr 1a opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna zadanie 1

21-12-16-zal-nr-1b-opis-przedmiotu-zamowienia-specyfikacja-techniczna-zadanie-2

27.01.17-zmieniony zał.nr 1b-opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna zadanie 2

21-12-16-zal-nr-2a-arkusz-asortymentowo-cenowy-zadanie-1-xlsx

21-12-16-zal-nr-2b-arkusz-asortymentowo-cenowy-zadanie-2

21-12-16-zal-nr-3-formularz-oferty

21-12-16-zal-nr-4-jednolity-europejski-dokument-zamowienia

21-12-16-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

21-12-16-zal-nr-6a-wykaz-dostaw-zadanie-1

21-12-16-zal-nr-6b-wykaz-dostaw-zadanie-2

21-12-16-zal-nr-7-projekt-umowy

21-12-16-zal-nr-8a-rzut-parteru-bu_dr_a110

21-12-16-zal-nr-8c-rzut-ii-pietra-bu_dr_a112

21-12-16-zal-nr-9a-pw_technologia_bu_parter

21-12-16-zal-nr-9b-pw_technologia_bu_i-p

21-12-16-zal-nr-9c-pw_technologia_bu_ii-p

21-12-16-zal-nr-10-przykladowa-karta-pomieszczenia

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

27.01.2017-odpowiedzi

02.02.2017-odpowiedź 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13.02.2017- informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

14.04.2017-wybór w zadaniu 1

20.04.2017-unieważnienie zadanie 1

17.05.2017-wybór zadanie 2