Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.01.2014r. ZP/PN/94/13/LOiTA

Dzierżawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2013) analizatora

parametrów krytycznych do badania równowagi kwasowo-zasadowej

oraz Na, K, Cl, Ca zjonizowanego, glukozy, mleczanów, Hb, SO2

wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz części i

materiałów zużywalnych na 250 oznaczeń miesięcznie wraz

z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

Załączniki: