Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.02.2014 ZP/PN/09/14/NPZJ

Przetarg nieograniczonego na:

Pakiet nr I: Wykonanie auditów diagnostycznych z przedstawieniem czasookresu (harmonogramu) wdrożenia w obszarach: ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, „Czysty szpital” lub inna nazwa z obszaru zakażeń zakładowych. Wyniki auditów będą podstawą do przeprowadzenia kolejnego postępowania na wdrożenie tych zaleceń.

Pakiet nr II: Przeprowadzenie auditów certyfikujących obszary: ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, „Czysty szpital” lub inna nazwa z obszaru zakażeń zakładowych.

ZAŁĄCZNIKI: