Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.02.2014r. – ZP/PN/06/14/ETE

Usługa polegająca na:

Pakiet Nr 1 – Opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego

dla dostosowania pomieszczeń w budynku „B”

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na

potrzeby utworzenia Pracowni Diagnostycznej PET/CT,

Pakiet Nr 2 – Wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do

zgłoszenia i uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania

części obiektu budowlanego dla pomieszczeń pierwotnie

zaprojektowanych jako kuchnia, a mających być eksploatowane

jako pomieszczenia Oddziału Dziennego Chemioterapii na

terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

UWAGA: Zmiana godziny składania i otwarcia ofert na godz. 12:00/12:15

Załączniki: