Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.03.2014 – ZP/67/NDOK/BU/14

Przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników DCO: Szkolenie BHP wstępne – ok. 45 osób, Szkolenie BHP okresowe – ok. 95 osób, Szkolenie BHP w narażeniu na promieniowanie pól elektromagnetycznych – ok. 35 osób

ZAŁĄCZNIKI: