Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.03.2017r. – ZP/PN/23/17/LAM

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby nowotworzonego Oddziału Medycyny Paliatywnej z podziałem na 12 pakietów.

UWAGA: MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05 MAJA 2017r.  godz. 10:00/10:15

Ogłoszenia: