Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.07.2017 -ZP/BU/53/17/NWOK/JHP

USŁUGA W ZAKRESIE WYBORU WYKŁADOWCÓW W CELU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TERMINACH: 02-03.09.2017, 07-08.2017, 11-12.11.2017 , 18-19.11.2017 . ZADANIE BĘDZIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ,, WYKWALIFIKOWANA KADRA MEDYCZNA-SZYBKA DIAGNOSTYKA I LECZENIE” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, OŚ PRIORYTETOWA V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA, DZIAŁANIE 5.4. KOMPETENCJE ZAWODOWE I KWALIFIKACJE KADR MEDYCZNYCH. NR PROJEKTU POWR.05.04.00-00-0078/16

17.07.2017 zaproszenie

17.07.2017 zal-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia

17.07.2017 zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy-wykladowcy

17.07.2017 zal-nr-3-wykaz-spelnienia-warunku-dot-wiedzy-i-doswiadczenia

17.07.2017 zal-nr-4-oswiadczenie-o-zaangazowaniu-zawodowym

17.07.2017 zal-nr-5-oswiadczenie-o-braku-powiazan

17.07.2017 formularz-oferty

17.07.2017 Projekt umowy

29.08.2017 protokół