Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.11.2016r. – ZP/BU/93/16/IT

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej, systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemu oddymiania (SO) w budynku Zakładu Radioterapii – filii Dolnosląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – w Jeleniej Górze, przy ul. Ogińskiego 6.