Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

18.07.2017r. – ZP/BU/52/17/IEL/JG

Sukcesywna dostawa błon RTG EDR2, utrwalacza, wywoływacza oraz filmów DiHL.