Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

18.11.2014r – ZP/161/ETE/BU/14

W związku z pytaniami do projektu umowy zamawiający zmienia termin składania ofert na 25.11.2014r. do godziny 10:00.

W związku z pytaniami oraz modyfikacją zapisów projektu umowy zamawiający zmienia termin składania ofert na 27.11.2014r. do godziny 11:00.

W związku z pytaniami do projektu umowy zamawiający zmienia termin składania ofert na 01.12.2014r. do godziny 10:00.

W związku z pytaniami do projektu umowy zamawiający  zmienia termin składania ofert z 01.12.2014r. na dzień 02.12.2014r. do godziny 11:00.

Zamawiający  przedłuża termin składania ofert z dnia 02.12.2014r. z godziny 11:00 na

02.12.2014r. godzinę 14:30.

Wykonanie usługi kwartalnego (jednorazowego) przeglądu okresowego i konserwacji (zwanej dalej „usługą serwisową”) wraz z wymianą TALES’a i Adsorbera dla urządzenia zainstalowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego w bud. A, w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIKI: