Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

19.03.2015r. – ZP/PN/24/15/EGK

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi Dolnośląskiego Centrum Onkologii Info – Medica

Unieważnienie postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 02.04.2015

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 kwietnia 2015r. godz. 9:00/9:15.

Wyjaśnienia dla Wykonawców:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.03.2015

Zmienione dokumenty wynikające z informacji nr 1:

SIWZ-ZP_PN_24_15_EGK zmiana

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_24_15_EGK zmiana

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 30.03.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 30.03.2015

Zmienione dokumenty wynikające z informacji nr 2:

SIWZ-ZP_PN_24_15_EGK zmiana z 30.03.2015

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_24_15_EGK zmiana z 30.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ -ZP_PN_24_15_EGK

Zał. nr 1 do SIWZ Kalkulacja cenowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy ZP_PN_24_15_EGK

26.03.2015r. – Zmiana terminu

Ogłoszenie