Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

20.01.2014r. – ZP/PN/73/13/ETE

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na cele

Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego

Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

14 LUTY 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

25 luty 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

06 MARCA 2014R. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

10 marca 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

14 marca 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

17 marca 2014r. godz. 10:00/10:15

Załączniki: