Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

20.03.2015 ZP/PN/21/15/LZDL

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 maja 2015r. godz. 11:00/11:15.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12 maja 2015r. godz. 11:00/11:15.

 05.05.2015 Modyfikacja Załącznik nr 2 zestawienie parametrów(Wymagania i parametry)

Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy, znak sprawy ZP/PN/21/15/LZDL

Załączniki: