Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

20.08.2014 – ZP/111/LZP/BU/14

Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy sprzętu laboratoryjnego do diagnostyki in vitro (kasetki, torebki biopsyjne) wg załącznika nr 1.

ZAŁĄCZNIKI: