Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

20.08.2014 – ZP/118/LWOK/BU/14

Przeprowadzenie kontroli jakości badań skryningowych, realizowanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, na obszarze województwa dolnośląskiego. Szczegółowy zakres czynności został określony w METODOLOGII KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW (ZAŁACZNIK NR 1 DO ZAPRPROSZENIA), WYKAZIE JEDNOSTEK (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA) oraz projekcie umowy (Załącznik nr 4 do zaproszenia). Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Zdrowotnego (umowa zawarta pomiędzy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu a Ministerstwem Zdrowia).

ZAŁĄCZNIKI: