Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

30.08.2013 ZP/185/ETE/BU/13

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla dostosowania

poszczególnych pomieszczeń w budynku „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii

we Wrocławiu do wymagań stawianych „brudownikom” wyposażonym

w myjnie dezynfektory do kaczek i basenów.

Załączniki:

30.08.2013 ZP/PN/46/13/ETE

   Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej:

„Zabezpieczenia przeciwwodnego ścian piwnic budynku A wraz

z dostosowaniem pomieszczeń piwnicznych do warunków technicznych

zgodnych z obowiązującymi przepisami’’.

Załączniki:

28.08.2013 – EZPL/1709/2013

Wycena zarządzania projektem „Stworzenie Systemu zarządzania zamówieniami publicznymi w podmiotach leczniczych województwa dolnośląskiego„.

Załączniki:

Ogłoszenie

zał.nr 1 OPIS SYSTEMU

 

23.08.2013 – ZP/177/ETE/BU/13

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem studni doświetlającej  przy

budynku E  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu-

zgodnie z załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz

załącznikiem nr 2 – Przedmiarem.

Załączniki:

 

23.08.2013 ZP/PN/52/13/EZPL

Dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury i sprzętu

medycznego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 6 pakietów.

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.10.2013r.

godz. 10:00/10.15

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 października 2013r.

godz. 10:00/10:15.

Załączniki:

22.08.2013 ZP/PN/56/13/NDOK

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia + egzaminu z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet Nr 1: z zakresu „Ochrony radiologicznej pacjenta – radioterapia,

„Ochrony radiologicznej pacjenta  – diagnostyka rentgenowska”,

Pakiet Nr 2: z zakresu „Operator akceleratora  stosowanego do celów  medycznych oraz urządzeń  do teleradioterapii”,

„Operator urządzeń do  brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi”

Załączniki:

19.08.2013 ZP/PN/59/13/LZE

Usługa polegająca na naprawach i przeglądach sprzętu produkcji ZdAJ w Świerku posiadanego przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:

16.08.2013 ZP/PN/58/13/EZPL

Dostawa i montaż mebli metalowych dla Zakładu Patomorfologii

Załączniki: