Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

12.09.2013 ZP/184/NWOK/BU/13

UWAGA:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.09.2013R. DO GODZINY 10:00

Usługa kalibracji sprzętu do kontroli jakości badań mammograficznych, obejmująca kalibracje potwierdzoną wydaniem stosownych certyfikatów, transport i ubezpieczenie, sprawdzenie działania urządzeń, ewentualną aktualizację oprogramowania, wymianę filmu testowego (w przypadku Densytometru).

Załączniki:

 

10.09.2013 ZP/200/ETE/BU/13

Sukcesywna dostawa źródeł światła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:

09.09.2013 ZP/PN/61/13/LA

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety – 23 zadania

Załączniki:

09.09.2013 ZP/PN/62/13/ETE

Dostawa i dzierżawa butli tlenu medycznego w butlach 2 l, 10 l, 40 l oraz dostawa

azotu ciekłego oraz  dostawa i dzierżawa butli 7,5 kg dla dwutlenku

węgla medycznego.

Załączniki:

06.09.2013r. ZP/PN/65/13/LZE

Usługa polegająca na naprawach i przeglądach sprzętu produkcji ZdAJ w Świerku

posiadanego przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:

06.09.2013 ZP/199/ETE/BU/13

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem studni doświetlającej

przy budynku E  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki:

 

04.09.2013 – ZP/PN/39/13/ETE

Dostawa materiałów  i części zamiennych:
– baterii akumulatorów,
– wentylatorów,
– kondensatorów AC i DC
do zasilaczy bezprzerwowych UPS zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
ZP/PN/39/13/ETE

Załączniki: