Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2013

30.10.2013 ZP/277/NDOK/BU/13

Dostawa  Paczek  Mikołajowych  –  302  sztuk

ZAŁĄCZNIKI:

 

30.10.2013 ZP/PN/74/13/LOiTA

Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury medycznej

wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników

Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 5 pakietów:

Pakiet Nr 1 – kardiomonitor,

Pakiet Nr 2 – videolaryngoskop,

Pakiet Nr 3 – bronchofiberoskop hybrydowy z monitorem LCD,

Pakiet Nr 4 – zestaw grzewczy dla dzieci,

Pakiet Nr 5 – dzierżawa analizatora parametrów krytycznych do badania

równowagi kwasowo-zasadowej oraz Na, K, Cl, Ca zjonizowanego,  glukozy,

mleczanów, Hb, SO2 wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz

części i materiałów zużywalnych na 250 oznaczeń miesięcznie

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.11.2013r.

godz. 9:00/9:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.11.2013r.

godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.11.2013r.

godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.11.2013r.

godz. 10:00/10:15

Załączniki:

30.10.2013 ZP/PN/78/13/EZPL

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz dla filii w Legnicy

Zakładu Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

59-200 Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5– z podziałem na 6 pakietów.

Załączniki:

28.10.2013 ZP/PN/71/13/LPE

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.11.2013r. godz.10:00/10:15

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy:

1.   środków dezynfekcyjnych do odkażania skóry i błon śluzowych,

2.   środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów,

3.   środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni,

4.   produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk,

Załączniki:

23.10.2013 – ZP/PN/75/13/EI

UWAGA:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.11.2013r. godz. 10:00/10:15

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, serwis do urządzenia zabezpieczającego sieć oraz rozbudowa lokalnej sieci strukturalnej

Załączniki:

22.10.2013 – ZP/270/NZCHGS/BU/13

Sukcesywna  dostawa klisz rtg mammograficznych o wymiarach 18 x24 cm oraz 24 x30 cm

Załączniki:

11.10.2013 – ZP/260/ETE/BU/13

Czyszczenie i dezynfekcję zbiornika pośredniego SUW dla sterylizatornii DCO.

Załączniki:

10.10.2013 ZP/261/ETE/BU/13

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem studni doświetlającej

przy bud. E Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Załączniki: