Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2013

09.10.2013 ZP/254/LOBO/BU/13

Jednorazowa dostawa oprzyrządowania do termoablacji

Termin składania ofert do dnia 11.10.2013 do godz. 12:00.

Załączniki:

07.10.2013 ZP/PN/69/13/EZPL

Ze względu na dużą ilość pytań Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.10.2013 do godz. 10:00. Otwarcie godz. 10:15.

Dostawa sprzętu medycznego dla poszczególnych oddziałów znajdujących się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) –   z podziałem na 35 zadań.

Załączniki:

04.10.2013 – ZP/244/NWOK/BU/13

Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania 600 testów PSA

Załączniki:

04.10.2013 ZP/PN/68/13/EZPL

Sukcesywna dostawa z podziałem na 9 pakietów: 

PAKIET NR 1 – DROBNe ARTYKUŁy GOSPODARSTWA  DOMOWEGO,

PAKIET NR 2 – ŚRODKi czystości

PAKIET NR 3 – Artykuły higieniczno -Papierowe

PAKIET NR 4 – prześcieradła JEDNORAZOWE   Papierowe W ROLI

PAKIET NR 5 – Artykuły sprzątaJĄCE

PAKIET NR 6 – WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

PAKIET NR 7 – DOZOWNIKI, POJEMNIKI

PAKIET NR 8 – WORKi FOLIOWe NA ODPADY

PAKIET NR 9 – Wycieraczki

 

Załączniki:

03.10.2013 ZP/PN/63/13/ETE

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej

w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz

dla Filii w Legnicy Zakładu Teleradioterapii

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 59-200 Legnica,

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14 października 2013r.

godz. 9:00/9:15

Załączniki:

 

02.10.2013 ZP/245/NWOK/BU/13

Usługa kalibracji sprzętu do kontroli jakości badań mammograficznych, obejmująca kalibracje potwierdzoną wydaniem stosownych certyfikatów, transport i ubezpieczenie, sprawdzenie działania urządzeń, ewentualną aktualizację oprogramowania, wymianę filmu testowego (w przypadku Densytometru), zgodnie z załącznikiem 1.

Załączniki:

02.10.2013 ZP/PN/66/13/LZT

Jednorazowa dostawa sprzętu dozymetrycznego dla Filii w Legnicy Zakładu

Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 59-200 Legnica,

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16 października 2013r.

godz. 9:00/9:15

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21 października 2013r.

godz. 9:00/9:15.

Załączniki:

02.10.2013 ZP/246/NZCHGS/BU/13

Jednorazowa dostawa opakowań po 100szt.  klisz rtg mammograficznych o wymiarach18x24 cm .

Załączniki: