Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2013

27.11.2013 – ZP/PN/87/13/LA

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety – 452 zadań

ZAŁĄCZNIKI:

 

26.11.2013 – ZP/315/ETE/BU/13

Monitorowanie, oględziny i ocenę techniczną – użytkowania instalacji technicznej i jej parametrów,  ocenę techniczną i eksploatacyjną obiektu i jego wszystkich pomieszczeń – Zakładu Teleradioterapii w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 – filia DCO we Wrocławiu .

ZAŁĄCZNIKI:

 

25.11.2013 ZP/PN/91/13/LA

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki, tamponów

ginekologicznych, produktów leczniczych o wymaganych parametrach

użytkowych i ilościowych określonych w Arkuszu

asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załączniki:

25.11.2013r. – Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2 – Oferta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

28.11.2013r. – Odp. nr 1

29.11.2013r. – odp. nr 2

29.11.2013 zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.doc 2013

06.12.2013r. – Zestawienie ofert

30.12.2013r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

30.12.2013r. – Zestawienie ofert – punktacja

21.11.2013 ZP/PN/77/13/LOCH1

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do dootrzewnowej terapii perfuzyjnej wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi

Załączniki:

 

21.11.2013 ZP/PN/81/13/ETE

Wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji kotłów wodnych oraz parowych zainstalowanych w Kotłowni Centralnej D.C.O.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.12.2013r.

godz. 10:00/10:15

ZAŁĄCZNIKI:

15.11.2013 ZP/PN/89/13/EI

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, serwis do urządzenia zabezpieczającego sieć oraz

rozbudowa lokalnej sieci strukturalnej

ZAŁĄCZNIKI:

13.11.2013 ZP/306/EZPL/BU/13

 

Jednorazowa dostawa rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu o wymiarach 15cmx200m 6 szt oraz 10cm x 200m 6 sztuk. .

Załączniki:

zapytanie

Załącznik 2 – oferta

Załacznik 1 – arkusz asort-cenowy

15.11.2013 protokół

13.11.2013 ZP/297/NMOK/BU/13

Usługa wynajęcia sali szkoleniowej, usługa cateringowa oraz wynajęcie miejsc noclegowych w Wałbrzychu w dniach 25-26.11.2013r.,

ZAŁĄCZNIKI: