Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

30.01.2014r. ZP/PN/80/13/ETE

Przedmiotem zamówienia  jest wykonywanie okresowych przeglądów

technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury

i sprzętu medycznego znajdującego się w Centralnej Sterylizatornii

– z podziałem na 4 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA

DZIEŃ 10 LUTY 2014R. GODZ. 9:00/9:15

Załączniki:

27.01.2014r. ZP/PN/04/14/LPP

Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert na 05.02.2014

godz. 09:00/09:15.

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 lutego 2014r.

godz. 10:00/10:15

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

z podziałem na 16 pakietów.

Załączniki:

24.01.2014- ZP/PN/85/13/EZPL

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu pod nazwą „Stworzenie systemu zarządzania zamówieniami publicznymi w podmiotach leczniczych województwa Dolnośląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE

31.01.2014- zmiana ogłoszenia

07.02.2014 zmiana ogłoszenia

SIWZNIEAKTUALNY

AKTUALNY SIWZ 07.02.2014

zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia NIEAKTUALNY

AKTUALNY ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 07.02.2014

zał. nr 2- formularz oferty

zał. nr 3- oświadczenie z art. 22

zał. nr 4 A- oświadczenie o podmiotach

zał. nr 4- oświadczenie z art. 24

zał. nr 5 A – Wykaz zrealizowanych usług  NIEAKTUALNY

zał. nr 5 B – Wykaz zrealizowanych usługNIEAKTUALNY

zał. nr 5 C – Wykaz zrealizowanych usługNIEAKTUALNY

zał. nr 5 D – Wykaz zrealizowanych usługNIEAKTUALNY

AKTUALNY ZAŁ. NR 5- WYKAZ USŁUG 07.02.2014

zał. nr 6- wykaz osób

zał. nr 7- oświadczenie o uprawnieniach

zał. nr 8- projekt umowyNIEAKTUALNY

AKTUALNY ZAŁ. NR 8- PROJEKT UMOWY 07.02.2014 R

zał.nr-9-opis systemu

31.01.2014- PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

07.02.2014- ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU SŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.05.2014- wybór oferty najkorzystniejszej

 

24.01.2014r. – ZP/PN/03/14/LZP

Sukcesywne dostawy z podziałem 4 pakiety:

Pakiet nr 1- Formaldehyd

Pakiet nr 2- Odczynniki

Pakiet nr 3- szybkie zestawy diagnostyczne

Pakiet nr 4- drobny sprzęt

Załączniki:

22.01.2014r. ZP/PN/86/13/ETE

 Dostawa urządzeń myjąco-dezynfekujących z montażem,

uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzeń

wraz z dostosowaniem i remontem pomieszczeń.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

05 LUTY 2014r. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

12 LUTY 2014r. GODZ. 10:00/10:15

Załączniki:

20.01.2014r. – ZP/PN/73/13/ETE

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na cele

Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego

Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

14 LUTY 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

25 luty 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

06 MARCA 2014R. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

10 marca 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

14 marca 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

17 marca 2014r. godz. 10:00/10:15

Załączniki:

20.01.2014 – ZP/PN/1/14/LA

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktu leczniczego ABIRATERONI ACETAS,

ZAŁĄCZNIKI:

20.01.2014 – ZP/361/ETE/BU/13

Przygotowanie dwóch kotłów parowych Viessmann Vitomax 200 HS o mocy 655kW do rewizji wewnętrznej metodą chemicznego czyszczenia i próby ciśnieniowej oraz przeprowadzenie obu tych czynność z wynikiem pozytywnym.

ZAŁĄCZNIKI: