Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2014

28.02.2014r. – ZP/PN/15/14/LPP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

11 marca 2014r. godz. 09:00/09:15

Załączniki:

27.02.2014r. – ZP/236/NWOK/14

WYCENA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

Realizacja składu oraz emisji 12/24 ogłoszeń-artykułów prasowych

w prasie regionalnej (zasięg dolnośląski) dotyczących działań

realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Programy Profilaktyczne.

Załączniki:

 

26.02.2014r. – ZP/PN/14/14/LA

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian 07.03.2014 godz. 10:/10:15

Dostawa produktów leczniczych – 7 zadań.

Załączniki:

25.02.2014 – ZP/PN/08/14/EZPL

Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert na 11.03.2014

godz. 10:00/10:15.

Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sukcesywną dostawę opasek termicznych samoprzylepnych na rękę do identyfikacji pacjentów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na 3 pakiety.

ZAŁĄCZNIKI:

21.02.2014r. – ZP/PN/11/14/LZT

Usługa przeinstalowania posiadanego przez  Zamawiającego przyspieszacza

(akceleratora) wieloenergetycznego Clinac 2100 CD Silhouette nr ser. 063

produkcji firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem

z siedziby Zamawiającego we Wrocławiu do Filii Zamawiającego w Legnicy,

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

UWAGA:  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

07 MARCA 2014R. GODZ. 11:00/11:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ

10 MARCA 2014R. GODZ. 11:00/11:15

Załączniki:

18.02.2014r. – ZP/PN/72/13/ETE

Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej związanej ze zmianą

funkcji i dostosowaniem budynku F, należącego do DCO we Wrocławiu,

do wymagań Zamawiającego i aktualnych przepisów technicznych.

Załączniki:

17.02.2014 ZP/PN/09/14/NPZJ

Przetarg nieograniczonego na:

Pakiet nr I: Wykonanie auditów diagnostycznych z przedstawieniem czasookresu (harmonogramu) wdrożenia w obszarach: ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, „Czysty szpital” lub inna nazwa z obszaru zakażeń zakładowych. Wyniki auditów będą podstawą do przeprowadzenia kolejnego postępowania na wdrożenie tych zaleceń.

Pakiet nr II: Przeprowadzenie auditów certyfikujących obszary: ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, „Czysty szpital” lub inna nazwa z obszaru zakażeń zakładowych.

ZAŁĄCZNIKI:

17.02.2014r. – ZP/PN/06/14/ETE

Usługa polegająca na:

Pakiet Nr 1 – Opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego

dla dostosowania pomieszczeń w budynku „B”

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na

potrzeby utworzenia Pracowni Diagnostycznej PET/CT,

Pakiet Nr 2 – Wykonaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do

zgłoszenia i uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania

części obiektu budowlanego dla pomieszczeń pierwotnie

zaprojektowanych jako kuchnia, a mających być eksploatowane

jako pomieszczenia Oddziału Dziennego Chemioterapii na

terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

UWAGA: Zmiana godziny składania i otwarcia ofert na godz. 12:00/12:15

Załączniki: