Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2014

12.02.2014 – ZP/48/ETE/BU/14

       Wykonanie naprawy awaryjnej 3 szt. stołów operacyjnych typu Cmax S2 prod. STERIS oraz ich pilotów ,znajdujących się na Bloku Operacyjnym bud.A-1 w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIKI:

10.02.2014 – ZP/10/ETE/BU/14

Wykonanie układu monitorującego pracę agregatu prądotwórczego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIKI:

07.02.2014r. – ZP/PN/84/13/ETE

Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu

budowlanego/wykonawczego przebudowy istniejącego

pomieszczenia szatni w piwnicy budynku Teleradioterapii

(starym) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12 na pomieszczenie archiwalne

(z dokumentacją medyczną) wraz z wyposażeniem

(dostawa i montaż) w stacjonarne, metalowe regały archiwalne.

Załączniki:

07.02.2014 – ZP/PN/02/14/LPE

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 19.02.2014r. godz.10:00 (składanie) /10:15(otwarcie)

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do rąk, skóry i błon śluzowych, narzędzi, powierzchni, preparatów do pielęgnacji rąk i skóry, parafiny ciekłej, sterylnych preparatów dezynfekcyjnych do nowej Pracowni Leków Cytostatycznych, płynów do myjni automatycznych, środków do dekontaminacji pomieszczeń, testów do myjni automatycznych i ultradźwiękowych, środków do dekontaminacji środków transportu, środków pomocniczych do doczyszczania narzędzi i komory sterylizatora, z podziałem na 49 zadań.

ZAŁĄCZNIKI:

06.02.2014r. – ZP/PN/07/14/NZCHGS

Dzierżawa  systemu do biopsji piersi wspomaganej próżnią

wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych do biopsji.

Załączniki:

 

03.02.2014 ZP/13/EZPL/BU/14

Dostawa kontenerów do transportu produktów zamawianych w Aptece Szpitalnej (m.in. produktów leczniczych i wyrobów medycznych) oraz do transportu materiałów do badań laboratoryjnych z podziałem na 6 zadań

Załączniki: