Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2014

31.03.2014r. – ZP/PN/24/14/LZP

Dzierżawa aparatu do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem

i obsługą informatyczną wraz z dostawą odczynników oraz części i materiałów

zużywalnych o aparatu.

Załączniki:

 

31.03.2014 – ZP/PN/25/14/EZPL

Dostawa druków i książek akcydensowych i medycznych wg wzorów Zamawiającego z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – książki, Pakiet nr 2 – druki

ZAŁĄCZNIKI:

25.03.2014 – ZP/57/ETE/BU/14

Czyszczenie przewodów kominowych ( wentylacyjnych i spalinowych) wg załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK:

24.03.2014 ZP/61/ETE/BU/14

Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w budynku Zakładu Teleradioterapii jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5 (na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy)

ZAŁĄCZNIKI:

20-03-2014 ZP/PN/22/14/LA

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety – 107 zadań

ZAŁĄCZNIKI:

 

18.03.2014r. – ZP/PN/23/14/LPP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem

na 30 pakietów.

Uwaga:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 maja 2014r.

godz. 11:00/11:15.

Załączniki:

17.03.2014 – ZP/67/NDOK/BU/14

Przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników DCO: Szkolenie BHP wstępne – ok. 45 osób, Szkolenie BHP okresowe – ok. 95 osób, Szkolenie BHP w narażeniu na promieniowanie pól elektromagnetycznych – ok. 35 osób

ZAŁĄCZNIKI:

14.03.2014 – ZP/PN/92/13/ETE

Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego/

wykonawczego przebudowy Pracowni Endoskopii w budynku H

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 .

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

03 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

04 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

08 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

Załączniki: