Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

30.04.2014 – ZP/80/LPE/BU/14

Sukcesywna dostawa:  środków dezynfekcyjnych do mycia i odkażania rąk, skóry i błon śluzowych;  środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji endoskopów, urządzeń centralnej sterylizatorni;

ZAŁĄCZNIKI:

30.04.2014 ZP/59/ETE/BU/14

Uwaga:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13 maja 2014r.

godz. 11:00/11:15.

Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD) w budynku Zakładu Teleradioterapii – filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy

ZAŁĄCZNIKI:

29.04.2014r. – ZP/PN/35/14/LPP

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie

posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12.

Załączniki:

28.04.2014 0 ZP/71/ETE/BU/14

Serwis techniczny sprężarkowni w budynku  Zakładu Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

ZAŁĄCZNIKI:

25.04.2014 ZP/75/ETE/BU/14

Wykonanie przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wchodzących w skład Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane (z wyłączeniem instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

ZAŁĄCZNIKI:

17.04.2014 – ZP/PN/32/14/LPP

Zmiana terminu składania / otwarcia ofert na dzień 02.06.2014 r., godz. 09:00/09:15.

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Załączniki:

16.04.2014 – ZP/70/ETE/BU/14

Sukcesywna dostawa źródeł światła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, wg załącznika nr 1.

ZAŁĄCZNIKI:

15.04.2014 – ZP/PN/30/14/LPP

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, znak sprawy ZP/PN/30/14/LPP.

Załączniki: