Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2014

30.05.2014 ZP/PN/42/14/LZT

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO (ROK PRODUKCJI 2014) URZĄDZENIA – SKANERA PET/CT DO PLANOWANIA RADIOTERAPII WRAZ Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM, WYKONANIEM TESTÓW, PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „B” DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY UTWORZENIA PRACOWNI PET/CT WRAZ Z PRZELOKALIZOWANIEM FRAGMENTU ODDZIAŁU RADIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ II

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06 SIERPNIA 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20 SIERPNIA 2014 R. GODZINA 10:00/10:15

 

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WYSŁANE W DNIU 30.05.2014 R

28.07.2104- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

 

AKTUALNA NA DZIEŃ 28 LIPCA 2014 R. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:

1. SIWZ

2. Załącznik Nr 1-Specyfikacja Techniczna Sprzętu- parametry wymagane i oceniane

2. Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Techniczna Sprzętu parametry wymagane i oceniane z dnia 06.08.14

Załącznik nr 2 – PFU- zostanie zmodyfikowany niezwłocznie, modyfikacja w odpowiedziach na pytania

załącznik graficzny 2- jw.

załącznik graficzny 1- jw.

Załącznik-Nr-2.2.-Uwagi-do-pkt.2.3.2.PFU- jw.

Załącznik-Nr-2.1.-Uwagi-do-PFU- jw.

3.Załącznik Nr 2- Program Funkcjonalno- Użytkowy z dnia 06.08.2014 

4. zał. nr 3- Opis przedmiotu zamówienia dotyczący przelokalizowania Oddziału 

5. Załącznik Nr 4 – Formularz oferty

6. Załącznik Nr 5 – Arkusz cenowy

6. Załącznik Nr 5 – Arkusz cenowy z dnia 06.08.14

7. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

8. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie z art. 24 ustawy

9. Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych dostaw

10.Załącznik Nr 9 – Wykaz osób

11. Załącznik Nr 10 – Oświadczenie dotyczące uprawnień

12. Załącznik nr 11- projekt umowy

13.Projekt umowy z dnia 12.08.2014

29.08.2014r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Odpowiedź z dnia 28.07.14

odpowiedź z dnia 06.08.14

SAMSUNG CAMERA PICTURES

scan rzutu parteru

 

Zmodyfikowany w dniu 06.08.14 Załącznik Nr 1 do SIWZ-Specyfikacja Techniczna Sprzętu

Zmodyfikowany w dniu 06.08.14 Załącznik Nr 2 do SIWZ- PFU

Zmodyfikowany w dniu 06.08.14 Załącznik Nr 5 do SIWZ- Arkusz cenowy

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEKREŚLONE PONIŻEJ DOKUMENTY ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE. AKTUALNA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt przebudowy drugiego piętra budynku B – Załącznik nr 11

ODWOŁANIE

zawiadomienie o wniesieniu odwołania 13.06.2014 r

treść odwołania 13.06.2014 r.

treść odwołania 13.06.2014 poprawiona

zawiadomienie o wniesieniu odwołania 2 13.06.2014 r

treść odwołania 2 13.06.2014 r

29.05.2014 ZP/92/EZPL/BU/14

Jednorazowa dostawa pudełek kartonowych w ilości 500 szt. z nakładana pokrywką zgodnie z opisem załącznika nr 1.

Załączniki:

29.05.2014 – ZP/91/ETE/BU/14

Unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych o kodach 18 01 02,18 01 03,18 01 08 z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w okresie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy:

·  Pakiet nr 1 – z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,

·  Pakiet nr 2 – z Zakładu Teleradioterapii w Legnicy, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5 – Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

ZAŁĄCZNIKI:

28.05.2014 ZP/PN/41/14/NDF

UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU (znak sprawy ZP/PN/41/14/NDF)

Załączniki:

 

26.05.2014 ZP/85/EZPL/BU/14

Sukcesywna dostawa (uzależniona od wysokości temperatury w okresie letnim) wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych o pojemności 1,5 l w ilości 10.000 szt.

Termin składania ofert do 29.05.2014r. do godz.10.00

Załączniki:

21.05.2014 ZP/82/ETE/BU/14

Sukcesywna dostawa źródeł światła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, wg załącznika nr 1.

ZAŁĄCZNIKI:

12.05.2014 ZP/PN/33/14/ETE

Zmiana terminu składania / otwarcia ofert na dzień 23.05.2014 r., godz. 10:00/10:15.

Dostawa urządzeń myjąco-dezynfekujących z montażem, uruchomieniem i  przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi wraz z dostosowaniem i remontem pomieszczeń

ZAŁĄCZNIKI:

09.05.2014r. – ZP/PN/31/14/EZPL

Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB oraz sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego in vitro dla Zakładu Patomorfologii oraz  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

22 maja 2014r. godz. 9:00/9:15

 

19.05.2014r. – Zmiana terminu składania ofert na dzień 23 maja 2014 do godziny 09:00

i otwarcie ofert na dzień 23 maja 2014 godzina 09:15.

Załączniki: