Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

30.06.2014r. – ZP/PN/50/14/ETE

UNIESZKODLIWIANIE I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY:

PAKIET NR 1: UNIESZKODLIWIANIE I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH Z DIAGNOZOWANIA,LECZENIA I PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ Z DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU W OKRESIE 24 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY,

PAKIET NR 2:UNIESZKODLIWIANIE I TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH Z DIAGNOZOWANIA, LECZENIA I PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ Z ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY – FILIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, LEGNICA, UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5, W OKRESIE 24 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

Załączniki:

 

27.06.2014 – ZP/98/NZCHGS/BU/14

Jednorazowa dostawa igieł podpajęczynówkowych, prowadnic do igły 20Gx10cm z podziałem na pakiety.

Załączniki:

24.06.2014r. – ZP/PN/40/14/ETE

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ORAZ INNE ROBOTY NA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE ZLOKALIZOWANE W BUDYNKACH A, B, F, H ORAZ TELERADIOTERAPII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU.

Załączniki:

23.06.2014r. – ZP/PN/44/14/LOBO

Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04 LIPCA 2014R. GODZ. 9:00/9:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07 LIPCA 2014R. GODZ. 09:/09:15

Załączniki:

23.06.2014r. – ZP/PN/46/14/NDOK

Usługa przeprowadzenia szkolenia na temat: Wymagania normy ISO 17025 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych PCA.

Załączniki:

 

18.06.2014r. – ZP/PN/45/14/LOBO

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH Z PODZIAŁEM NA 7 PAKIETÓW.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014r. GODZ. 09:00/09:15.

Załączniki:

13.06.2014r. – ZP/PN/43/14/LA

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY Z PODZIAŁEM NA 59 ZADAŃ.

Załączniki:

 

11.06.2014r. – ZP/PN/39/14/ETE

Usługi serwisowo-konserwacyjne oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w budynku Zakładu Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Załączniki: