Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

30.07.2014r. ZP/58/ETE/BU/14

Określenie kosztów realizacji zadania pn. „Wykonanie zasilania w energię elektryczną Zakładu Teleradioterapii w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5 (filii DCO)”

ZAŁĄCZNIKI:

29.07.2014 ZP/PN/53/14/LNP

Zmiana termin składania ofert z 08.09.2014r. na 12.09.2014r. godz. 11:00, otwarcie

12.09.2014r. godz.11:15

Zmiana termin składania ofert z 12.09.2014r. na 19.09.2014r. godz. 11:00, otwarcie

19.09.2014r. godz.11:15

Zmiana termin składania ofert z 19.09.2014r. na 23.09.2014r. godz. 11:00, otwarcie

23.09.2014r. godz.11:15

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety

ZAŁĄCZNIKI:

25.07.2014 ZP/PN/54/14/NWOK

Usługa polegającą na:

Pakiet nr 1:

a) opracowaniu i druku ulotek składanych

b) druku zaproszeń oraz kopert

c) opracowaniu i druku biuletynów

wraz ich  dostawą do siedziby Zamawiającego,

 Pakiet nr 2 – wydrukowaniu i dostawie druków wg wzorów Zamawiającego,

 Pakiet nr 3 – wydrukowanie i dostawie książek medycznych wg wzorów Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

 

24.07.2014 – ZP/106/NWOK/BU/14

Radiowa kampania reklamowa w rozgłośni regionalnej 20sto sekundowych spotów radiowych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.(Szczegółowa specyfikacja zamówienia w załączniku nr 1 i 2).

ZAŁĄCZNIKI:

22.07.2014r. – ZP/PN/38/14/LZP

Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu patomorfologii wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – dostawa łaźni wodnych – 3 szt.

Pakiet nr 2 – dostawa wirówki cytologicznej – 1 szt.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06 SIERPNIA 2014R. GODZ. 09:00/09:15.

Załączniki:

18.07.2014r. – ZP/PN/49/14/ETE

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O WADZE DO 50G, POWYŻEJ 50G, PRZESYŁEK KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ USŁUG POLEGAJĄCYCH NA NADAWANIU TELEGRAMÓW POCZTOWYCH WRAZ ZE ŚWIADCZENIAMI DODATKOWYMI PRZEWIDZIANYMI DLA TEGO RODZAJU USŁUGI.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 01 SIERPNIA 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05 SIERPNIA 2014R. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11 SIERPNIA 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

Załączniki:

16.07.2014r – ZP/PN/52/14/LOBO

Sukcesywna dostawa protez ( implantów) piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 5 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29 lipca 2014r. godz. 9:00/9:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01 sierpnia 2014r. godz. 9:00/9:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04 sierpnia 2014r. godz. 09:00/09:15.

ZAŁĄCZNIKI:

09.07.2014r. – ZP/PN/51/14/LZDL

Dzierżawa 2 szt. analizatorów hematologicznych 3 Diff i 5 Diff zaopatrzonych w podajniki próbek wraz z ich dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi eksploatacyjnej i analitycznej oraz sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wymienionych analizatorów.

Załączniki: