Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2014

29.10.2014 – ZP/154/EZPL/BU/14

Jednorazowa dostawa oleju napędowego EN590 w ilości 2.500 litrów z przeznaczeniem do agregatu prądotwórczego w DCO.

 

Załączniki:

28.10.2014r. – ZP/156/NDOK/BU/14

Systematyczne dostarczanie prasy do DCO we Wrocławiu w roku 2015

ZAŁĄCZNIKI:

23.10.2014 – ZP/150/NDOK/BU/14

Jednorazowa dostawa znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary w wersji papierowej, zwanych dalej bonami towarowymi, dla emerytów i rencistów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w ilości 1089 szt. (jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć sztuk) o wartości nominalnej po 50,00zł każdy (pięćdziesiąt złotych),  na terenie Wrocławia oraz gminy Kobierzyce

ZAŁĄCZNIKI:

15.10.2014r – ZP/144/LWOK/BU/14

Kampania  reklamowa w rozgłośni regionalnej 600 spotów radiowych 20sto sekundowych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

ZAŁĄCZNIKI:

15.10.2014 – ZP/PN/55/14/ETE

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach „A”, „A-1”, „B”, „D”, „H”, Magazyn Odpadów Medycznych”, „Apteka – Pracownia Przygotowania Leków Cytostatycznych” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIKI:

15.10.2014 – ZP/148/EZPL/BU/14

Jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do kotłowni centralnej DCO w ilości 2.000 litrów.

Załączniki:

13.10.2014 – ZP/136/ETE/BU/14

Dostawa i montaż dwóch falowników do regulacji wydajności centrali nawiewno wywiewnej dla pracowni RTG w budynku A (wysoki parter) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIKI:

13.10.2014 – ZP/147/EZPL/BU/14

Jednorazowa dostawa sprzętu agd i biurowego z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet 1 – Sprzęt AGD
Pakiet 2 – Sprzęt biurowy

Załączniki: