Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

31.12.2014r. – ZP/PN/84/14/LZP

Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 pakiety.

Załączniki:

30.12.2014- ZP/PN/85/14/ETE

USŁUGA HOTELARSKA DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU. LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 65.

OGŁOSZENIA

30.12.2014- OGŁOSZENIE WYSŁANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

02.01.2015- Specyfikacja

02.01.2015- zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

14.01.2015-zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany

02.01.2015- zał. nr 2 – formularz oferty

14.01.2015- zał. nr 2- formularz oferty zmodyfikowany

02.01.2015- zał. nr 3- oświadczenie 22

02.01.2015- zał. nr 4- oświadczenie 24

02.01.2015- zał. nr 5- projekt umowy

14.01.2015- zał nr 5- projekt umowy zmodyfikowany

PYTANIA I ODPOWIEDZI

14.01.2015- ODPOWIEDŹ

UNIEWAŻNIENIE

23.01.2015- UNIEWAŻNIENIE

 

24.12.2014- ZP/188/EZPL/BU/14

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2014) GŁOWICY CONVEX DO APARATU ALOKA ALPHA-7 WRAZ Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI

UWAGA!!!: W ZWIĄZKU Z ZADANYM PYTANIEM TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 9.01.2015 GODZ. 10.00

 Odpowiedź zostanie udzielona 7.01.2015 r.

ZAŁĄCZNIKI:

17.12.2014r. – ZP/PN/81/14/EZPL

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 3 pakiety.

Załączniki:

16.12.2014r – ZP/PN/78/14/LA

UWAGA: Modyfikacja zapisów oraz zmiana terminu składania ofert na 12.02.2015 r. do godz. 9:00.

Wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – 601 zadań

ZAŁĄCZNIKI:

ZP/PN/79/14/EZPL

Sukcesywna dostawa produktów z kliszy oraz utrwalaczy i wywoływaczy z podziałem na 4 pakiety.

Załączniki:

12.12.2014 – ZP/183/EZPL/BU/14

Dostawa teczek na dokumentację pacjentów

Załączniki:

11.12.2014r – ZP/PN/73/14/EZPL

Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych z podziałem na 2 pakiety, przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy

ZAŁĄCZNIKI: