Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

29.01.2015- ZP/PN/9/15/ETE

USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII.LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 55

OGŁOSZENIE

29.01.2015- Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

Specyfikacja

03.02.2015 –zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

03.02.2015- zał. nr 2- formularz oferty

03.02.2015- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22

03.02.2015- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24

03.02.2015- zał. nr 5- projekt umowy

UNIEWAŻNIENIE

24.02.2015- unieważnienie

26.01.2015r. – ZP/PN/07/15/LNP

Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) w podziale na 3 pakiety.

Załączniki:

23.01.2015 – ZP/PN/04/15/LA

Dostawa produktów leczniczych – 8 zadań

ZAŁĄCZNIKI:

 

23.01.2015r. – ZP/PN/05/15/LNP

Sukcesywna dostawa z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet Nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule,

Pakiet Nr 2 – poduszki, koce,

Pakiet Nr 3 – ubrania operacyjne,

Pakiet Nr 4 – ubrania lekarskie, garsonki, fartuchy.

Załączniki:

23.01.2015r. – ZP/PN/06/15/LNP

Jednorazowa dostawa mebli medycznych z podziałem na 3 pakiety.

Załączniki:

20.01.2015r. – ZP/PN/80/14/EZPiL

Sukcesywna dostawa z podziałem na 9 pakietów:

Pakiet nr 1 – drobne artykuły gospodarstwa domowego, Pakiet nr 2 – środki czystości, Pakiet nr 3 – artykuły higieniczno-papierowe, Pakiet nr 4 – prześcieradła jednorazowe papierowe w roli, Pakiet nr 5 – artykuły sprzątające, Pakiet nr 6 – uchwyty na worki na odpady, Pakiet nr 7 – dozowniki, pojemniki, Pakiet nr 8 – worki foliowe na odpady, Pakiet nr 9 – wycieraczki.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29 stycznia 2015r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30 stycznia 2015r. godz. 10:00/10:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 lutego 2015r. godz. 12:00/12:15.

Załączniki:

16.01.2014 ZP/10/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa tonerów i tuszy do drukarek z podziałem na 2 pakiety:

  • pakiet 1 – Tonery
  • pakiet 2 – Tusze

Załączniki:

 

 

 

15.01.2015r. – ZP/PN/82/14/EI

Usługi informatyczne w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługa sieci telekomunikacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w Filii w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5.

Załączniki: