Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2015

27.02.2015 – ZP/PN/17/15/EZPL

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na 2 pakiety, ZP/PN/17/15/EZPL.

Załączniki:

27.02.2015r. – ZP/PN/16/15/ETE

UWAGA: Zmiana terminu składania  i otwarcia ofert na dzień 19 marca 2015r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18 marca 2015r. godz. 10:00/10:15.

 

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na 5 pakietów:

Pakiet nr 1 – branża elektryczna,

Pakiet nr 2 – branża instalacyjna,

Pakiet nr 3 – branża mechaniczna,

Pakiet nr 4 – branża stolarska,

Pakiet nr 5 – branża budowlana.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16 marca 2015r. godz. 10:00/10:15.

Załączniki:

26.02.2015r. – ZP/PN/18/15/LZP

Sukcesywna dostawa odczynników i szkiełek nakrywkowych z podziałem na 4 pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 marca 2015r., godz. 11:00/11:15.

Załączniki:

25.02.2015- ZP/PN/14/15/LZE

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE PRZYSPIESZACZA LINIOWEGO (AKCELERATORA) DO RADIOTERAPII W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, WRAZ Z PRACAMI BUDOWLANYMI PRZYSTOSOWUJĄCYMI POMIESZCZENIA I ICH INSTALACJE DO MONTAŻU I OBSŁUGI DOSTARCZONEGO AKCELERATORA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 14.04.2015R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.04.2015r.

OGŁOSZENIA:

25.02.2015- OGŁOSZENIE WYSŁANE

28.02.2015-OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE

28.02.2015- zmienione ogłoszenie wysłane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.03.2015

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.03.2015r.

Załacznik nr 2 do SIWZ- Program funkcjonalno – użytkowy ZP_PN_14_15_LZT zmieniony 09.03.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 25.03.2015

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2:

28.02.2015-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna-Akceleratora-ZP_PN_14_15_LZT1 zmieniony 25.03.2015

Załacznik nr 2 do SIWZ- Program funkcjonalno – użytkowy ZP_PN_14_15_LZT zmieniony 25.03.2015r.

28.02.2015-Załącznik-nr-4-Arkusz-cenowy-ZP_PN_14_15_LZT zmieniony 25.03.2015

Załączniki do odpowiedzi na pytanie nr 11 z Informacji dla Wykonawców nr 2:

Protokół pom.dozym PAA dla CLINAC czerwony

DSCF2159

DSCF2160

DSCF2161

DSCF2162

DSCF2163

DSCF2164

DSCF2165

 

 

DSCF2166

DSCF2168

DSCF2167

 

Protokół pom.dozym PAA dla CLINAC czerwonyProtokół pom.dozym PAA dla CLINAC czerwonySPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

28.02.2015- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Akceleratora ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 2 do SIWZ- Program funkcjonalno – użytkowy ZP_PN_14_15_LZT

zał.1 do PFU Informacje i wymagania do wykonania projektów ochrony radiologicznej
zał.2 do PFU proj. OSŁON RAD.BUNKRA po akc Clinac nr 063

 

zał.3 do PFU do rozdz. 2-6-1-3  transport

zał.3 a) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-a (bez rampy)

zał.3 b) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-b (z rampą, stan obecny)

zał.3 c) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-c 20131230_110847

zał.3 d) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-d 20131230_120302

zał.3 e) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-e 20131230_120237

zał.3 f) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-f 20131230_120043

zał.3 g) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-g (stan przed demontażem drzwi)

zał.4 do PFU do rozdz. 2-6-1-4-VI-e szafa_kros_pok nr 4

zał.5 do PFU do rozdz. 2-6-1-5.III-1 i 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zał.7 do PFU do rozdz. 2-2-1 rzut pom. 01…06
zał.8 do PFU do rozdz. 4.1 – plan sytuacyjny

28.02.2015- Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 4 Arkusz cenowy ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 8 – wzór umowy ZP_PN_14_15_LZK

 

 

25.02.2015 – ZP/PN/11/15/NPE

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert na 09.03.2015r. godz. 10:00

Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych, z podziałem na 53 zadania.

ZAŁĄCZNIKI:

25.02.2015 ZP/49/EZPL/BU/15

Dostawa mebli biurowych i krzeseł

Załączniki:

24.02.2015- ZP/PN/19/15/ETE

USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU. LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 30.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 11.03.2015 NA 20.03.2015
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 20.03.2015 NA 30.03.2015
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 30.03.2015 NA 08.04.2015

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 08.04.2015 NA 15.04.2015

OGŁOSZENIE

24.02.2015- OGŁOSZENIE

27.02.2015- ogłoszenie opublikowane

06.03.2015- zmienione ogłoszenie wysłane

11.03.2015- zmienione ogłoszenie opublikowane

19.03.2105- zmienione ogłoszenie wysłane

27.03.2015- zmienione ogłoszenie

03.04.2015- zmienione ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ  ZAŁĄCZNIKAMI

27.02.2015- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.03.2015- zmieniona SIWZ
27.03.2105- zmienione SIWZ

03.04.2105- zmienione SIWZ

27.02.2015- zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia
27.03.2105- zmieniony zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

02.04.2015- zmieniony zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

27.02.2015- zał. nr 2- formularz oferty
11.03.2015- zał. nr 2- zmieniony formularz oferty

27.03.2015- zmieniony zał. nr 2- formularz oferty

27.02.2015- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

27.02.2015- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

27.02.2015- zał. nr 5- projekt umowy
11.03.2015- zmieniony zał. nr 5- projekt umowy

27.03.2015- zmieniony zał. nr 5- Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

06.03.2015- odpowiedź

11.03.2015- odpowiedź 2

13.03.2015 – odpowiedź 3

19.03.2015- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

27.03.2015- odpowiedź 4

02.04.2015- odpowiedź 5

03.04.2015- odpowiedź 6

10.04.2015- odpowiedź 7

24.04.2015 unieważnienie

 

 

 

 

19.02.2015 ZP/44/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa środków czystości.

Załączniki: