Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2015

30.03.2015r. – ZP/PN/26/15/LOBO

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14 kwietnia 2015r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 10 kwietnia 2015r. godz.10:00/10:15

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 7 pakietów.

Załączniki:

26.03.2015 ZP/94/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa druków zaproszeń – mammografia i kopert – mammgrafia w ilośći 15.000 szt

 

Załączniki:

20.03.2015 ZP/PN/21/15/LZDL

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 maja 2015r. godz. 11:00/11:15.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12 maja 2015r. godz. 11:00/11:15.

 05.05.2015 Modyfikacja Załącznik nr 2 zestawienie parametrów(Wymagania i parametry)

Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników na okres 36 miesięcy, znak sprawy ZP/PN/21/15/LZDL

Załączniki:

19.03.2015r. – ZP/PN/24/15/EGK

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi Dolnośląskiego Centrum Onkologii Info – Medica

Unieważnienie postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 02.04.2015

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 kwietnia 2015r. godz. 9:00/9:15.

Wyjaśnienia dla Wykonawców:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.03.2015

Zmienione dokumenty wynikające z informacji nr 1:

SIWZ-ZP_PN_24_15_EGK zmiana

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_24_15_EGK zmiana

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 30.03.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 30.03.2015

Zmienione dokumenty wynikające z informacji nr 2:

SIWZ-ZP_PN_24_15_EGK zmiana z 30.03.2015

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_24_15_EGK zmiana z 30.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ -ZP_PN_24_15_EGK

Zał. nr 1 do SIWZ Kalkulacja cenowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy ZP_PN_24_15_EGK

26.03.2015r. – Zmiana terminu

Ogłoszenie

17.03.2015 – ZP/PN/23/15/LNP

UWAGA: Zmiana terminu składania  i otwarcia ofert na dzień 27 marca 2015r. godz. 9:00/9:15.

Sukcesywną dostawę podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – Prześcieradła, Podkłady, Poszwy, Koszule,

Pakiet nr 2 – Poduszki Koce,

Pakiet nr 3 – Ubrania operacyjne,

Pakiet nr 4 – Ubrania lekarskie, Garsonki, Fartuchy

ZAŁĄCZNIKI:

13.03.2015r. -ZP/76/LDM/BU/15

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego komunikację dwukierunkową pomiędzy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, a jednostkami POZ (Publiczne Ośrodki Zdrowia) na terenie województwa dolnośląskiego w ramach obowiązującego pakietu onkologicznego.

ZAŁĄCZNIKI:

12.03.2015r. – ZP/PN/22/15/EZPL

Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia na potrzeby nowo powstającej pracowni PET/CT w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu:

Pakiet nr 1 – chłodziarko – zamrażarka

Pakiet nr 2 – meble medyczne

Pakiet nr 3 – drobny sprzęt medyczny

Pakiet nr 4 – defibrylator

Wynik postępowania:

Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

Zmiany:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.03.2015

Informacja dla Wykonawcow nr 1 z 18.03.2015

SIWZ – sprzęt medyczny zmiany

Załącznik nr 1 do SIWZ-zmiany

Załącznik nr 2 do SIWZ – arkusz asortymentowo – cenowy – zmiany

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY – zmiany

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – zmiany

Informacja dla wykonawców nr 2 z 20.03.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ-Pakiet 3 Poz. 6 – zmiana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

SIWZ-sprzęt medyczny

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

11.03.2015 ZP/72/EZPL/BU/15

Dostawa i montaż mebli biurowych i krzeseł.

Załączniki: