Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

30.04.2015 -ZP/PN/38/15/NDOK

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 14 maja 2015r. godz.09:00/09:15

Świadczenie usług w zakresie zarządzania  Zakładem Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.

Załączniki:

30.04.2015 -ZP/PN/37/15/LA

Sukcesywna dostawa  radiofarmaceutyku 18F FDG

Załączniki:

 

27.04.2015 -ZP/PN/36/15/ETE

USŁUGI HOTELARSKIE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

27.04.2015 wysłane ogłoszenie o zamówieniu

02.05.2015- ogłoszenie opublikowane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

02.05.2015-SIWZ

02.05.2015- zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

02.05.2015-zał.nr 2-formularz oferty

02.05.2015- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22

02.05.2015- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24

02.05.2015- zał. nr 5- projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

08.05.2015- odpowiedź

WYBÓR

15.05.2015- WYBÓR OFERTY

27.04.2015 ZP/116/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa artykułów biurowych

Załączniki:

24.04.2015 – ZP/PN/32/15/EZPL

Dostawa mebli medycznych na potrzeby nowo powstającej pracowni PET/CT w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 Pakiety.

Wynik postępowania z 20.05.2015:

Informacja o wyniku postępowania 20.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 05.05.2015r:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 05.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 04.05.2015r:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 04.05.2015

Informacja dla Wykonawców 30.04.2015 – Zmiana terminu składania ofert na 8 maja 2015r. godz. 9:00; Zmiana terminu realizacji na 28 dni od zawarcia umowy:

Informacja dla Wykonawców zmiana terminu składania ofert i terminu realizacji 30.04.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ-meble medyczne

Załącznik nr 1 do SIWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

24.04.2105 – ZP/PN/35/15/EGK

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi DCO Info – Medica

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o wyniku postępowania ZP_PN_35_15_EGK

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ-ZP_PN_35_15_EGK

Zał. nr 1 do SIWZ Kalkulacja cenowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_35_15_EGK

22.04.2015 – ZP/PN/34/15/EI – Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest:

  • dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, serwerowego i rozbudowy macierzy,
  • dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni,
  • dostawa oprogramowania systemowego,
  • dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania integrującego systemy Hipokrates i Infomedica,
    dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

w ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia
14.05.2013r.

Załączniki:

 

SIW i załączniki:

CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA  w jednym archiwum:

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANY W OGŁOSZENIU

OGŁOSZENIE O WYBORZE

22.04.2105 – ZP/PN/30/15/LZT

Kompleksowe unowocześnienie posiadanego i wykorzystywanego w DCO systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego (dalej SWiZ&O) Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej do najnowszej oferowanej na rynku wersji wraz z niezbędną wymianą serwerów oraz stacji roboczych lub rozwiązanie równoważne polegające na dostawie nowego systemu wraz z oprzyrządowaniem spełniającym wszystkie wymagania.

Wynik postępowania 11.06.2015:

Informacja o wyniku postępowania 11.06.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 20.05.2015

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 08.06.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 15.05.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 15.05.2015

Dokumenty zmienione wraz z Informacja dla Wykonawców nr 2 z 15.05.2015″

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_30_15_LZT zmiana 15.05.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zmiana 15.05.2015

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmiana 15.05.2015

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 15.05.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 12.05.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 12.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 07.05.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 07.05.2015

Dokumenty zmienione wraz z Informacją dla Wykonawców nr 1 z 07.05.2015:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_30_15_LZT zmiana

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty ZP_PN_30_15_LZT – zmiana

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmiana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 07.05.2015

Ogłoszenie wysłane dnia 22.04.2015r.

ENOTICES_UEU67-2015-053554-F02-PL

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 25.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 25.04.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Infokiosk wytyczne dla Wykonawców

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 6 do SIWZ -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy